Príkaz majiteľa bankového účtu pre jeho banku, aby vyplácala rovnakú sumu v pravidelných časových intervaloch tomu istému príjemcovi..