Zdržovanie sa na jednom mieste viac ako 270 dní v roku.