Trvalé poškodenie zdravia, ktoré sa pri súčasnom vedeckom poznaní nedá zvrátiť..