trvalá invalidita, ktorej príčinou vzniku bol úraz.