Súhrn vozidiel, ktorým vznikla povinnosť uzatvoriť PZP a poisťovní uzatvárajúcich zmluvy PZP.