výrobok, ktorý sa stal predmetom ďalšieho predaja.