úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistnej veci. Sú to prípady, keď náklady na opravu presahujú jej časovú cenu alebo poistnú sumu, alebo vec bola natoľko zničená, že jej obnovenie je technicky nemožné..