Fyzické násilie, psychické násilie alebo hrubé zastrašovanie odporcov hrozbou a použitím násilia.