Imaginárny dátum začiatku poistenia vypočítaný pri úpravách poistenia a pri prepočte poistných rezerv na upravený druh poistenia..