časový údaj, ktorý dostaneme ho keď od aktuálneho roku odrátame rok narodenia (výroby).