Súhrn schopností a vlastností vozidla, ktoré sú posudzované na základe informácií ako miera celistvosti a poškodenia karosérie, funkčnosti brzdných, výfukových, elektrických a svetelných systémov vozidla.