Iný výraz používaný pre osvedčenie o evidencii vozidla.