Percentuálny výnos z investovania rezerv garantovaný poistovňou. Ak je reálny výnos z investovaných rezerv nižší ako technická úroková miera, tak je poisťovňa povinná z vlastných prostriedkov doplniť výnosy na výšku technickej úrokovej miery..