Súhrn údajov o reálnej a predpokladanej úmrtnosti mužov a žien podľa veku usporiadaná v tabuľke.