fyzická osoba, ktorá videla vznik alebo priebeh dopravnej nehody, poistnej udalosti alebo škodovej udalosti.