fyzická osoba, ktorá videla vznik alebo priebeh dopravnej nehody.