Povolenie majiteľa bankového účtu na vykonanie bezhotovostnej platby v rôznej výške vopred určenému príjemcovi platby, ktorým je obvykle dodávateľ služieb, poisťovňa, banka alebo iná úverová spoločnosť. Pre väčšiu bezpečnosť môže majiteľ účtu pre platbu stanoviť inkasný limit.