Povolenie majiteľa bankového účtu na vykonanie bezhotovostnej platby poistného vopred určenému príjemcovi platby – poisťovni. Majiteľ účtu môže pre platbu stanoviť inkasný limit.