Autorizované miesto kde sa vykonáva kontrola technického stavu vozidla.