Autorizované miesto kde sa vykonáva kontrola originality.