Autorizované miesto kde sa vykonáva emisná kontrola.