fyzická osoba alebo právnická osoba sprostredkujúca obchod medzi predávajúcim a kupujúcim.