činnosť pri ktorej sprostredkovateľ nájde predávajúceho/pos­kytovateľa služby a kupujúceho pre danú vec alebo službu.