Iný výraz používaný pre sprostredkovanie poistenia.