činnosť pri ktorej sprostredkovateľ poistenia sprostredkuje uzatvorenie poistnej zmluvy medzi poisťovňou a poistníkom.