Peňažné vyjadrenie výšky ktorou sa poistený podieľa likvidácii škody z poistnej udalosti. Pri poistení so spoluúčasťou poisťovňa zníži každé poistné plnenie o dohodnutú výšku spoluúčasti.