Pravidelná peňažná platba dohodnutá v zmluve, spravidla mesačná.