Proces od vzniku výfukových plynov ako odpadných látok pri spaľovaní paliva cez zachytávanie výfukových plynov filtrami až po spaľovanie takto zachytených látok.