Proces pri ktorom dochádza k premene motorového paliva na mechanickú energiu.