Stroj, ktorý spálením motorového paliva premieňa túto chemickú látku na mechanický výkon.