Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov v stanovenom termíne.