Nehmotný výsledok práce, ktorej cieľom je uspokojiť potreby klienta.