Iný výraz používaný pre Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.