Dobrovoľné združenie poisťovní podnikajúcich na Slovensku, ktorého cieľom je prehlbovanie vzájomnej spolupráce členských poisťovní a zastupovanie záujmov poisťovní vo vzťahu k štátu a k zahraničiu vo forme zastúpenia v medzinárodných orgánoch a organizáciách..