Schopnosť fyzickej osoby vyjadriť svoj vlastný nezávislý názor a konať nezávisle od iných.