Skrátený názov používaný pre Slovenskú asociáciu poisťovní.