poistenie viacerých poistených, ktoré sa vykonáva zjednodušenou formou pomocou zoznamov v rámci jednej poistnej zmluvy..