Zmena poistnej doby na kratšie časové obdobie ako bolo naposledy dohodnuté.