Skrátený názov používaný pre Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.