Skrátený výraz používaný pre stanicu kontroly originality.