Registrované miesto oficiálneho styku spoločnosti s klientami a obchodnými partnermi uvádzané v Obchodnom registri.