Skrátený výraz používaný pre stanicu emisnej kontroly.