Triedenie klientov do skupín s určitou typickou charakteristikou (napr. muž, žena).