Systém na vyhľadávanie a sledovanie vozidiel fungujúci za pomoci satelitov a GPS súradníc.