bežné poistné platené na základe poistnej zmluvy ako 1 splátka ročného poistného. Za ročnú splátku poisťovňa obvykle poskytuje zľavu vo výške 3–10% z poistného.