Miera neistoty či sa posudzované riziko vo vzťahu k poistenému bude vyvíjať pozitívne.