Rozdiel medzi aktuálnou výškou poistnej sumy poistenia pre prípad smrti a kapitálovou hodnotou poistnej zmluvy.