Neistota, že určitý jav sa bude pozitívne vyvíjať.