Neistota či sa poistená osoba nedožije konca poistného obdobia alebo konca poistnej zmluvy. Poistné plnenie sa vyplatí oprávneným osobám len v prípade smrti poisteného.