Neistota či sa poistená osoba dožije konca poistného obdobia alebo konca poistnej zmluvy. Poistné plnenie sa vyplatí len v prípade dožitia sa poisteného.